Thực đơn thức uống

thực đơn khác

Giá đã bao gồm thuế GTGT & 5% phí phục vụ