Set menu

Phù hợp cho gia đình từ 4 người hay đoàn lớn từ 10 người

Set menu Gia đình

Set dành cho gia đình từ 4 – 10 người với menu cơm và lẩu

Giá chưa bao gồm thuế GTGT và 5% phí phục vụ

Set menu Đoàn

Set dành cho đoàn từ 10 khách trở lên với các mức giá khác nhau, bao gồm menu cơm và lẩu

Giá chưa bao gồm thuế GTGT và 5% phí phục vụ

Set Menu Tiệc

Set dành cho tiệc từ 10 khách trở lên với các mức giá khác nhau

Giá chưa bao gồm thuế GTGT và 5% phí phục vụ

Set menu BBQ

Set dành cho đoàn từ 30 khách trở lên với 2 mức giá khác nhau

Giá chưa bao gồm thuế GTGT và 5% phí phục vụ